Marketing dla prawników czyli jak pozyskać potencjalnych klientów

Marketingiem nazywamy sposób działania i zarządzania w firmie zorientowany na rynek i klienta. Działania marketingowe to dążenie do promocji działalności i pozyskania nowych klientów czyli czynności wspierające sprzedaż wyrobów i usług, wykonywane różnymi metodami, technikami oddziaływania na nabywcę. Termin marketing pojawił się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych.

Różnice miedzy radcą prawnym a adwokatem

Prawnikiem nazywamy osobę, która skończyła studnia prawnicze, czyli zdobyła teoretyczną wiedzę z zakresu prawa na wybranej przez siebie uczelni wyższej ale nie posiada tytułu radcy prawnego lub adwokata.

Radca prawny

Radca prawny to osoba po obronie magisterium (na kierunku prawo), która zdała egzamin wstępny na aplikację, aplikację tę odbyła, z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnych. Ustawa o radcach prawnych (z 6 lipca 1982 r. Dz.U. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.) reguluje wykonywanie zawodu radcy prawnego, jak i działalność samorządu radcowskiego.

Adwokat

Adwokatem jest osobą, która po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu magistra tak jak radca prawny odbyła aplikację i z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin zawodowy uzyskując tytuł adwokata i została wpisana na listę adwokatów. Wykonywanie zawodu adwokata, jak i działalność samorządu adwokackiego reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm).

Podsumowując, każdy radca prawny i adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest radcą prawnym lub adwokatem.

Dlaczego adwokat i radca prawny nie może się reklamować?

Zgodnie z etyką zakaz reklamy adwokackiej czy radcowskiej jest zagadnieniem budzącym od lat wiele kontrowersji, nie tylko w Polsce, ale takie w Unii Europejskiej. Na terenie Polski w zasadzie zakazane jest promowanie poprzez reklamę swoich usług.

Zbiór Zasad, Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu czyli Kodeks Etyki Adwokackiej w paragrafie 23, wskazuje adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy zpodmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego. Zawód adwokata, przyjmowany jest jako zawód zaufania publicznego i odgrywający ważną rolę publiczną.

W Kodeksie Etyki Radcy Prawnego nie sformułowano wprost zakazu reklamy. Mimo to funkcję quasi zakazu pełni ograniczenie informowania wyrażone w art. 32 Kodeku Etyki Radcy Prawnego, które obejmuje pojęciowo także reklamę i inne formy marketingowe jedynie do działań zgodnych z dobrymi obyczajami oraz licujących z godnością zawodu.

W jaki sposób reklama oddziałuje na ludzi czyli potencjalnych klientów?

Reklama to odpłatna forma prezentacji usług, produktów czy idei. Ma za zadanie oddziaływać na motywy, którymi kierują się konsumenci przy ich wyborze oraz na postawy i sposób postępowania konsumentów. Pod wpływem reklamy konsumenci mają podjąć decyzję o zakupie reklamowanego produktu czy prezentowanej usługi.

Marketing prawniczy czyli jak zgodnie z prawem promować usługi kancelarii?

Kancelaria Radcy prawnego czy kancelaria adwokacka nie może:

 1. umieszczać reklam w prasie i innych środkach masowego przekazu
 2. reklamować osoby prawnika, kancelarii czy działalności podczas wystąpień w mediach masowych
 3. redagować relacje prasowe, radiowe, telewizyjne ze sprawy, w której adwokat lub radca prawny udzielał pomocy prawnej
 4. odpłatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, które mogą służyć promocji kancelarii
 5. komentowanie w mediach prowadzonej przez siebie sprawy

Biorąc pod uwagę powyższe marketing prawniczy wymaga spojrzenia na reklamę (promocję) w zupełnie inny sposób. Bazując na treściach typowo informacyjnych, które mają na celu budować renomę kancelarii i kształtować jej profesjonalny wizerunek czyli kompetencje i doświadczenie. W marketingu dla prawników odchodzi się od wychwalania zalet kancelarii prawnych.

Dobra strona internetowa i pozycjonowanie strony www

Podstawą w marketingu prawniczym jest strona internetowa, która jest profesjonalną wizytówka kancelarii w sieci. Poprawnie zredagowana strona internetowa prawników powinna być:

 • merytoryczna i profesjonalna
 • prosta i przejrzysta
 • angażująca
 • cyklicznie aktualizowana
 • dopasowana do urządzeń mobilnych (w pełni responsywna

Marketing prawniczy opiera się głównie na doradztwie połączonym z eksponowaniem wiedzy i doświadczenia danej kancelarii.

Pozycjonowanie strony internetowej dla marketingu prawniczego to optymalizacja (do potrzeb klienta do potrzeb wyszukiwarek internetowych) pod kątem SEO (Search Engine Optimization). Czyli dobór odpowiednich słów kluczowych (informacji) – takich, które wpisują do wyszukiwarki np. Google potencjalni klienci kancelarii.

Google Moja Firma dla kancelarii prawnych

Google Moja Firma, czyli wizytówka firmowa w Google to świetne narzędzie promocji kancelarii prawnych. Wizytówka Google (Google My Business) pozwala, małym nakładem pracy, zwiększyć widoczność kancelarii w sieci i w wynikach wyszukiwania oraz na mapach Google. Warto zwrócić uwagę na optymalizację wizytówki. Pomoże to efektywnie promować działalność prawną, skupiając się na budowaniu wizerunku w sieci jak i poza nią.

Content marketing – marketing treści

Warto aby prawnicy zainwestowali w tzw. świadomość swojej marki oraz wypromowanie informacje o swoich innowacyjnych stylach prowadzenia spraw klientów. Content marketing, czyli marketing treści jest narzędziem pozwalającym bezpośrednio dotrzeć do potencjalnej grupy klientów, poprzez publikowanie wysokiej jakości treść, atrakcyjnie opisująca to, czym się zajmuje lub co oferuje jego a

Social Media czyli dlaczego warto być w mediach społecznościowych i publikować treści?

W dobie XXI w. obecność w mediach społecznościowych ma decydujący wpływ na tempo rozwoju kancelarii. Dlatego też warto planując strategię marketingową warto poświęcić nieco więcej czasu na budowanie strategii komunikacji z odbiorcami w social media.

Facebook i Facebook Ads kancelarii prawnych

Z Facebooka codziennie korzysta 14 milionów Polaków. Facebook Ads jest systemem reklamowym, pozwalającym na wyświetlanie treści reklamowych precyzyjnie wybranym grupom odbiorców.

Należy pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami niestety lekarze i prawnicy nie mogą promować swojej działalności. Czy w takim przypadku reklama na Facebooku jest zupełnie zabroniona?

Reklamowanie poprzez Facebook Ads nie wchodzi w grę, ale za to informowanie o swoich usługach - tak. Prowadzenie fanpage na FB może być prowadzone zgodnie z prawem. Kluczem do sukcesu jest powstrzymanie się od agresywnej promocji. Posty zamieszczane na portalu muszą mieć charakter czysto informacyjny, bez np. określania swoich usług jako najlepszych czy najtańszych.

LinkedIn a marketing prawniczy

Obecność na LinkedIn obecnie jest wręcz obowiązkiem dla każdego przedstawiciela branży prawnej (prawnik, adwokat, radca prawny, notariusz, firma windykacyjna), który chce prowadzić działania marketingowe online (niewielkim kosztem i nakładem czasu).

Instagram dla prawników

Posiadanie konta na Instagramie ma wiele zalet również w branży prawniczej. Instagram to kolejne miejsce w sieci zaraz po Facebooku gdzie możesz pokazać siebie jako osobę i swoją działalność jako prawnika budując rozpoznawalność swojej marki.

Blog czy Vlog prawniczy

Warto aby strona www posiadała moduł bloga z systematycznie uzupełnianym wpisem. Artykuł powinien wyjaśniać interesujące klientów kwestie, komentować zmiany w przepisach i tłumaczyć zawiłości prawne czy reagować na najnowsze zmiany. Idąc dalej warto zainwestować w bardzo dziś popularny Vlog, czyli wideoblog. Gdzie vlog to filmowy dziennik internetowy, który spełnia rolę informacyjną lub edukacyjną. Odgrywa on istotną rolę dla marketingu prawniczego poprzez dzielenie się przez prawników swoją wiedzą.

Samodzielnie czy może zlecić działania marketingowe

Prawnicy posiadający stronę www dochodzą w pewnym momencie do sytuacji, w której muszą podjąć decyzję co do marketingu prawniczego a dokładnie wybrać sposób "reklamowania" swoich usług aby być jednocześnie w zgodzie z zasadami etyki prawników (Zbiór Zasad, Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu czyli Kodeks Etyki Adwokackiej oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego). Warto zainwestować w wyspecjalizowaną agencję, która podniesie marketing prawniczy na wyższy poziom. Pozwoli to na uzyskanie profesjonalnych efektów i spójności prowadzonego marketingu. Na plus outsourcingu marketingu prawniczego przemawia:

 • brak inwestowania (finansowego i czasowego) we własny dział marketingu prawniczego
 • wsparcie specjalistów, którzy rozumieją specyfikę branży prawnej, będą działać właśnie dla Państwa kancelarii i działają od etapu kreacji, aż po finał projektu
 • podejmowane działania będą spójne i skoordynowane
 • eliminacja korzystania z rozproszonych podwykonawców, a co za tym idzie eliminacja ryzyka
 • cykliczne raportowanie wraz z analizą efektów
 • odpowiedzialność agencji za wszystkie podjęte działania
Autor
 • img
  Katarzyna Neczaj
  Redaktor SalesWizard.pl, specjalistka produktów CRM - LegallyCRM.pl, SolarCRM.pl, MLMseed.pl i SalesWizard.pl